59chevy.se
Impala -59 | Nomad -59 | Harley -07 | Gripen | Mopeds | Travels | Pics | Links | Guestbook | Contact

Skriv i gästboken

Anders
2009-04-16 11:32
Skörbjuggen kräfde förr under långa sjöfärder och å flot­torna otaliga offer.
Anders Pettersson
2009-04-16 11:19
Vthaff the 3000 Man som Fästningen i förstone war besatt medb, woro både igenom Skörbiugg, så wäl som igenom Drabningar så månge förminskade, at nappast meer än 100 woro qwar.
Anders Pettersson
2009-04-16 11:18
Billiga drickor utgöra så godt som en nödvändighetsartikel för stora delar af folket, framför allt landtbefolkningen.
Anders Pettersson
2009-04-15 19:13
Swagdricka af Socker. Man uppkokar 24 kannor watten, och tillsätter, när det kommit i kokning, 4 skålp (und) socker. Det hälles sedan i en så att swalna, och då det sjunkit till lagom jäsningstemperatur, ilägges halftannat qwarter jäst, hwarpå det öfwertäckes.
Anders Pettersson
2009-04-13 21:09
Efter han icke hafwer penningar till att böta medh, blef han skickat till Wästerwick till arfwodis.
Anders
2009-04-13 21:05
Om den svenska snapsen talte .. (A. Strindberg) med lysande ögon
Pil
2009-04-13 17:07
Vafaan Anders, vadan denna rappakalja, är du månne rejält berusad eller har du börjat röka förbjudna blad?!?!?
<< | < | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | > | >>

Updated: 2010-01-15 08:15

This site is created with BIG help from rimfrost.nu