59chevy.se
Impala -59 | Nomad -59 | Harley -07 | Gripen | Mopeds | Travels | Pics | Links | Guestbook | Contact

Skriv i gästboken

Anders Pettersson
2009-04-13 16:51
Jag ville hafva ett svenskt smörgåsbord med lilla snapsen.
Anders Pettersson
2009-04-13 16:34
Fjolner drunknade om natten af våda i ett mjödkar.
Anders Pettersson
2009-04-11 10:10
Alt detta är nu igenom en oryggelig Lag ordenteligen afhandladt och faststäldt.
Anders Pettersson
2009-04-11 10:06
Wart beleffuat, affhandlat och beslutet, at en Klocka skulle vhtagas aff hvar Kyrckia.
Anders Pettersson
2009-04-11 09:41
Ehuru hon medh tallen hanterat haffuer haffuer hon fullet omkull och samma tall vppå hennes liff.
Anders Pettersson
2009-04-11 09:40
Alle Embetz­ män, ehuru the hälst nampn haffue kunne.
<< | < | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | > | >>

Updated: 2010-01-15 08:15

This site is created with BIG help from rimfrost.nu